سالهاست بسیاری از ما شاهد هستیم اهالی روستاها و نیز بخشی از شهر بناب، آب شرب مصرفی خود را با دبه از این نقطه تامین میکنند؛ این تصویر متعلق به کجاست، آب شربی که اهالی از این نقطه جابجا میکنند از کجا تامین میشود ؟ و چه عاملی باعث شده است ساکنین منطقه، بجای استفاده از آب شرب شهری، از این محیط سرباز با فضایی مستعد آلودگی، آب به خانه ببرند

به گزارش انعکاس بناب، مظلومیت از سرتا پای این تصویر میبارد!! چه کسی میتواند باور کند در عصر حاضر، هنوز هم مردم ما با دبّه، آب آشامیدنی برای مصارفشان جابجا میکنند؟!

قراء پنجگانه ی بناب، بخاطر سنگینی و شوری آب شربشان، قریب به ده سال است که از این نقطه ی مجاور روستای چلغایی، آب شربشان را تامین میکنند؛ به عبارت دیگر آب شرب روستاهای بناب عملا غیرقابل استفاده است! معضلی اساسی که سلامت ساکنین را تهدید میکند!

این در شرایطی است که شهرستان بناب به لحاظ جغرافیایی، در موقعیت ممتازی واقع شده است؛ چراکه از یک سو در دامنه ی کوه هایی کم ارتفاع با زیست بومی ایده آل قرار دارد و از سوی دیگر دسترسی به رودها و منابع آبی چون زرینه رود( جغاتی) برای آن مهیاست

نکته ی مهم دیگر، عدم استفاده ی مناسب از پتانسیل زرینه رود برای شهرستان است، دلیلش هم به حق آب بناب برمیگردد، اما با همه ی این تفاسیر، شهر تبریز بطور مستقیم آب زرینه رود(جغاتی) را برای شرب شهروندان خود بکار گرفته است و عموم مردم ما از این حق، بی بهره اند

تصویری که ضمیمه ی یاداشت گردیده نیز، متعلق به لوله ی آبی است که از مسیر انتقال آب زرینه رود به تبریز منشعب گردیده و اهالی روستاهای مجاور و حتی بعضی نقاط شهرستان، اقدام به تامین اب شربشان از این لوله مینمایند، چراکه آبی سبک و خوش طعم دارد که همچون اب بناب، سنگین نیست!

در خاتمه یادآور میشویم مسئولان شهرستان، خصوصا نماینده ی بناب، یکسال قبل قول حل مشکل آب شهرستان را داده بود اما با گذشت یکسال از این مشکل، مردم ما هنوز با دبه، آب جابجا میکنند و این غصه ی کمی نیست! امیدواریم به زودی شاهد رفع جدیِ این مشکل حیاتی باشیم

انتهای پیام/پریسا سلیمانیان