به گزارش انعکاس بناب شهریار فتحی اولویت اول سرمایه‌گذاری را پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان عنوان کرد و گفت: تلاش ما بر این بوده است هزینه‌های حاشیه‌ای برچیده شود و تمرکز روی پروژه‌های پربازده باشد تا بتوانیم از اعتبار اخذ شده نهایت استفاده را در جهت رفع مشکلات و رونق شهرستان بنماییم وی با اظهار تاسف نسبت […]

به گزارش انعکاس بناب شهریار فتحی اولویت اول سرمایه‌گذاری را پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان عنوان کرد و گفت: تلاش ما بر این بوده است هزینه‌های حاشیه‌ای برچیده شود و تمرکز روی پروژه‌های پربازده باشد تا بتوانیم از اعتبار اخذ شده نهایت استفاده را در جهت رفع مشکلات و رونق شهرستان بنماییم

وی با اظهار تاسف نسبت به بالا بودن قیمت مواد و لوازم اولیه و تورم موجود در بازار، مقدار اعتبارات مورد نیاز جهت پروژه های شهرستان را بیش از مقدار کنونی دانسته و افزود: طرح‌های در دست احداث در شهرستان، نیاز به منابع بیشتری دارند؛ در موارد مشابهی همچون آسفالت‌ریزی میدان معلم تا میدان پاسداران، با پیگیری مستمر نماینده بناب اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اخذ گردیده است تا این پروژه به سرانجام برسد

معضل فاضلاب و آب شرب بناب موضوع دیگری بود که فرماندار شهرستان با تاکید بر آن، این حوزه را اولویت دار سرمایه‌گذاری دانسته و افزود: راه‌های روستایی بناب از بخش های مهم دیگری است که نیاز به رسیدگی دارد؛ همچنین بخش آموزش و پرورش شهرستان، حوزه حمل و نقل، گردشگری، ورزش و جوانان نیز از حوزه‌های دیگری بود که فتحی هزینه در بخش‌های مذکور را لازم و ضروری دانست

پیگیری متولیان و مسئولان در حوزه کاری خود در جهت رفع مشکلات آن حوزه، ویژگی مهمی بود که فتحی بر پیاده سازی آن تاکید نمود.

وی اعتبار کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بناب در سال ۹۹  را حدود ۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان دانست که در سال جاری با پیگیری‌های صورت‌گرفته بودجه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بناب با ۶۵ درصد افزایش به ۳۸ میلیارد تومان رسیده است