به پیشنهاد فرمانده سپاه عاشورا طی حکمی، سرهنگ پاسدار اصغر اسفندیاری به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه بناب معرفی شد.

وی هم اکنون فرماندهی سپاه ناحیه #ملکان را برعهده دارد و قبل از این نیز به مدت ۴ سال جانشین این ناحیه را در کارنامه خود داشته است.

سه شنبه پیش رو ۲۴ آبان، مراسم تکریم و معارفه فرماندهی سپاه ناحیه بناب برگزار خواهد شد و رسما سرهنگ پاسدار اسفندیاری جایگزین حیدری خواهد شد.