نماینده بناب با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت در کل دنیا کشوری نمی توانید پیدا کنید که تا این اندازه از سوی دشمنانش تحت فشار باشد.

به گزارش انعکاس بناب حجت الاسلام باقری بنابی در جمع ورزشکاران هیئت های ورزشی و مدیران سمن ها با اشاره به اهداف دشمنان در برنامه‌ریزی اقتصادی اخیر گفت: کشته سازی ها و و مهسا امینی بهانه است این همه فشار و توطئه به خاطر این که ایران اسلامی منافع آنها را به خطر انداخته است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا و اسرائیل هیچ وقت برای مردم ایران دلسوز نبوده اند ،گفت: این موضوع اگر واقعا مردم ایران هستند تحریم ها را بردارند.چرا با تحریم‌ها مردم ایران را تحت فشار اقتصادی قرار می دهید.

نماینده بناب، در عین حال اظهار کرد: این ها به هیچ عنوان راضی نیستند ایران قوی  داشته باشیم بنابراین همه ما به خصوص جوانان باید مراقب فریب دشمن باشیم و با جهاد تبیین واقعیت ها را به مردم بازگو کنیم.

باقری بنابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زیرساخت های ورزشی در شهرستان بناب افزود، اقدامات خوبی در حوزه جذب اعتبارات ورزشی انجام شده که امیدواریم در دولت سیزدهم پروژه های نیمه تمام را به اتمام برسانیم.