تعدادی از رانندگان اتوبوس شهری بناب نسبت به فرسوده بودن ناوگان عمومی اعتراض داشته و خواستار رسیدگی به موقع مسئولان متولی هستند.

به گزارش انعکاس بناب، رانندگان با مراجعه به دفتر خبری این رسانه مدعی هستند که با حضور نماینده بناب مبلغ ۲۸ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی اتوبوس های شهری از سازمان اخذ شده که متأسفانه شهرداری و اتوبوسرانی بناب این مبلغ را در اختیار دیگر ناوگان قرار داده است.

بنا به گفته این رانندگان، این مبلغ صرفا به اتوبوس های مدل ۴۵۷ تعلق گرفته و اتوبوس های مدل ۳۵۵ که فرسودگی بالایی دارند از این اعتبار محروم شده اند.

با توجه به ضرورت نوسازی این مدل از ناوگان عمومی شهر بناب، لازم است مسئولان متولی جواب قانع کننده در این خصوص ارائه دهند.

گفتنی است اتوبوس های بنز مدل ۳۵۵ در شهرستان بناب ۱۰ دستگاه بوده و تمامی آنها به مرحله فرسودگی رسیده اند.