در حالی که برخی کانالهای معاند با فراخوانی برای اغتشاش برای امروز در خیال خام خود براندازی در شهرستان بناب داشتند، این فراخوان با نه بزرگ مردم بناب نقش بر آب شد.

مردم بناب و همیشه در صحنه قطعا اجازه نمی دهند برخی فرصت طلبان غربی صفت با طراحی برنامه اغتشاش به اموال عمومی خسارت بزنند و امنیت شهرستان را برهم بزنند.

اعتراض حق همه مردم است،  اما در چارچوب قانونی خود، اعتراضی که تبدیل به اغتشاش شود و امنیت شهرستان را برهم بزند قطعا عوامل و صحنه گردانان آن با برخورد شدید مواجه خواهند شد.

نیروهای مقدر نظامی، انتظامی و بسیجیان سینه خود را سپر کرده اند تا آسیبی به مردم نرسد، برخی فریب خوردگان غیر بومی ۲۹ آبان در برخی نقاط شهرستان بر علیه نظام، انقلاب و رهبری شعار سر دادند که خوشبختانه بساطشان با هوشیاری نیروهای نظامی و انتظامی با دستگیری حدود ۲۰ نفر جمع شد.

امروز شهرستان بناب در آرامش کامل بوده و علیرغم فراخوان مجدد کانال های بیگانه، هیچ تحرکی در شهرستان دیده نشد.

در خاتمه ضمن قدردانی از مردم ولایتمدار بناب،  به تمامی خانواده ها و والدین توصیه می کنیم، مراقب فرزندان خود باشند و اجازه ندهند در مقابل هجمه های عظیم رسانه های معاند تحت تاثیر افکار منفی آلبانی نشین ها قرار بگیرند.