ایران قوی - انعکاس بناب
عزت و اقتدار ایران در سایه روحیه بسیجی اتفاق افتاد است 05 آذر 1401
 فرمانده سپاه ناحیه بناب؛

عزت و اقتدار ایران در سایه روحیه بسیجی اتفاق افتاد است

فرمانده سپاه ناحیه بناب گفت: روحیه بسیجی عامل اصلی پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی است و امروز دشمن با جمهوری اسلامی مخالف نیست بلکه چشم دیدن پیشرفت، اقتدار و ایران قوی را ندارد.

فراخوان‌های صادر شده برای اغتشاش در بناب با بی اعتنایی مردم مواجه شد 03 آذر 1401

فراخوان‌های صادر شده برای اغتشاش در بناب با بی اعتنایی مردم مواجه شد

طی چند روز گذشته تمامی فراخوان‌های صادر شده برای اغتشاش در بناب با بی اعتنایی مردم مواجه شد