فروردین ۱۴۰۲ - انعکاس بناب
سد دوش بناب زیباترین کمپ گردشگری این شهرستان از لنز دوربین انعکاس 03 فروردین 1402
معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرستان بناب

سد دوش بناب زیباترین کمپ گردشگری این شهرستان از لنز دوربین انعکاس

سد دوش بناب، در روستای دوش واقع شده و در ایام نوروز خیلی از گردشگران را به خود جذب می کند.