اسفند ۱۴۰۲ - انعکاس بناب
پرداخت عیدی بازنشستگان صندوق فولاد 01 اسفند 1402
کاظمی خبر داد؛

پرداخت عیدی بازنشستگان صندوق فولاد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد از پرداخت عیدی بازنشستگان این صندوق همراه با حقوق بهمن خبر داد.