مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: از ۱۴۵ میلیارد تومان حقوق دولتی حاصل از فعالیت های معدنی استان در سال گذشته کمتر از نیم درصد یعنی تنها ۵۰۰ میلیون تومان به حساب منابع طبیعی واریز شده است.

به گزارش انعکاس به نقل از خبرنگار فارس در تبریز، طبق عرفی که به احتمال قوی در آینده به قانون نیز تبدیل خواهد شد، معادن فعال در عرصه های منابع طبیعی نسبت به احیای اراضی تخریبی در جریان بهره برداری های معدنی در قالب حقوق دولتی اقدام می کنند.

وی ادامه داد: این حقوق دولتی از محل فعالیت معادن آذربایجان شرقی در شش ماهه امسال ۱۶۵ میلیارد تومان و سال گذشته ۱۴۲ میلیارد تومان بوده و به خزانه واریز می شود که ۱۲ درصد این مبالغ باید به منابع طبیعی استان بازگردد.

داودی تصریح کرد: از ۱۴۵ میلیارد تومان حقوق دولتی حاصل از فعالیت های معدنی استان کمتر از نیم درصد یعنی تنها ۵۰۰ میلیون تومان به حساب منابع طبیعی واریز شده در حالی که اگر این حقوق قانونی به صورت کامل به مجموعه تزریق شود، چند برابر بودجه های استانی و ملی خواهد بود و بر همین اساس سختگیرانه و جدی تر در این بحث ورود کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته به ویژه در دولت قبل معدن کاران درآمدهای هنگفتی به دست آورده اند و در مقابل چندان به وظایف قانونی خود در حوزه هایی مانند منابع طبیعی عمل نکرده اند و بر این اساس به دنبال الزام معادن فعال در عرصه منابع طبیعی استان به اجرای هدفمند و مؤثر تعهدات و مسئولیت های اجتماعی خود هستیم.

مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: با عقد تفاهم نامه با معادن متناسب با میزان فعالیت شان، به دنبال جهت دهی این مسئولیت های اجتماعی به سمت اقداماتی چون تولید نهال هستیم و در شش ماهه امسال تنها با عقد تفاهم نامه با دو معدن، مبلغی تقریبی ۲۰ میلیارد تومان فارغ از حقوق دولتی واریزی از سوی معادن محقق شده که ضمن شفاف سازی اقدامات این حوزه، اعتبارات حاصل را برای توسعه منابع طبیعی هزینه می کنیم.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس