اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی در نظر دارد از طریق مزایده دو باب آپارتمان مسکونی در شهرستان میانه را به فروش برساند.

  • نویسنده : سلیمان زاده