در راستای کمک مومنانه صبح امروز به تعداد 700 بسته کمک معیشتی توسط گروههای جهادی، خیرین و اداره صنعت معدن و تجارت بناب در قالب طرح شهید حاج قاسم سلیمانی توزیع گردید.

به گزارش انعکاس بناب در راستای کمک به مضررین از بیماری کرونا تعداد ۷۰۰ بسته معیشتی در قالب طرح شهید سلیمانی با مبلغ ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال که هر بسته به ارزش ۲ میلیون و پانصد هزار ریال توسط گروه های جهادی‌، خیرین و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان توزیع گردید.

بنابه گفته مسئول بسیج سازندگی شهرستان بناب این بسته ها بمناسبت سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به خانواده های شناسایی شده در محلاتتوسط پایگاههای مقاومت توزیع شد.