عصر امروز با حضور گروه های جهادی #بسیج شهرستان بناب در جهت تشدید طرح شهید سلیمانی، رزمایش تیم های نظارتی و همیاران سلامت در بناب آغاز شد.

 

به گزارش انعکاس بناب در آغاز این رزمایش، فرمانده سپاه، فرماندار بناب و رئیس شبکه بهداشت و درمان، در کنار گروههای جهادی و همیاران سلامت نسبت به آگاه سازی مردم در معابر و سطح بازار شهرستان اقدام کردند.

توزیع ماسک، آگاه سازی مردم از تبعات عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، اعلام هشدارهای بهداشتی توسط سیستم های صوتی از جمله از برنامه های این رزمایش است.

با توجه به شدت گرفتن شیوع ویروس منحوس کرونا در شهرستان بناب، گروه های جهادی بسیج در کنار کادر درمان، تا ریشه کنی این ویروس این رزمایش را در قالب طرح شهید سلیمانی به یاد سردار دلها ادامه خواهند داد.

فرمانده سپاه ناحیه بناب در حاشیه این رزمایش ضمن قدردانی از حضور بسیجیان در این طرح گفت: از مردم عزیز بناب نیز عاجزانه درخواست داریم برای کمک به کادر درمان، با رعایت پروتکل های بهداشتی مراقب سلامت خود باشند.

(Visited 1 times, 1 visits today)