به گفته نظری رئیس مرکز هنرهای نمایشی کشور فعالیت مستمر هنرمندان بناب در برگزاری مداوم بیست و سه دوره جشنواره تئاتر در این شهرستان ستودنی است.

مدیرکل محترم هنرهای نمایشی کشور که جهت حضور در آیین اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر شهرستانی فجر انقلاب بناب در این شهرستان حضور یافته بود، در این مراسم طی سخنانی سال جاری را  سال شهرستانی­ها  در تئاتر کشور خواند.

وی با اشاره به  شرکت فعالانه گروه های شهرستانی در اکثر جشنواره­ها و خصوصا در جشنواره تئاتر فجر از اهتمام هنرمندان شهرستانی در تئاتر کشور تقدیر نموده و سال آینده را نیز با توجه به سیاست های پیش بینی شده و برنامه های در نظر گرفته شده برای تئاتر کشور سال شهرستانی­ها نامید و از هنرمندان تئاتر شهرستان ها خواست تا از این فرصت به نحو مطلوب استفاده نمایند.

مدیر کل هنرهای نمایشی کشور با استناد به سخنان وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی  در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر از برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تجهیز زیرساختهای شهرستانها در حوزه های هنری به ویژه سالن  های تئاتر خبر داد.

نظری همچنین از فعالیت هنرمندان بناب در عرصه تئاتر و برگزاری مستمر جشنواره تئاتر در بیست و سه سال گذشته در این شهرستان تقدیر نموده و از مسئولین استان و شهرستان خواستار حمایت بیشتر از هنرمندان این شهرستان شد.