دکتر پرویز کشاورز صبح امروز در جلسه شورای شهر خوشه مهر با ۴ رای موافق استیضاح شد.

رئیس شورای شهر خوشه مهر در تشریح این خبر گفت: طی دو جلسه سوال جواب، اعضای شورا نسبت به سوالات قانع نشده و در نهایت دکتر کشاورز را عزل کردند.

گفتنی است، دکتر پرویز کشاورز حدودا دو و نیم سال در این شهر خدمت رسانی کرده است.