جوانان بنابی پرچم اسرائیل را روی درب منهول فاضلاب رسم کردند

تعدادی از جوانان انقلابی به صورت خودجوش در جهت اعلام نفرت و انزجار از رژیم منحوس صهیونیستی، پرچم اسرائیل را با شعار “مرگ بر اسرائیل” بر روی درب های فاضلاب سطح شهرستان حکاکی کردند.

رژیم اشغالگر اسرائیل با جنایتهای اخیر خود و کشتن بالای ۵ هزار کودک و هزاران مردم بی گناه غزه، اوج نفرت جهانیان از این رژیم را برانگیخت.

جوانان بنابی برای اینکه این تنفر را به تصویر بکشند، پرچم این رژیم را بر روی درب فاضلاب حکاکی کردند تا ثابت کنند جای این رژیم فاضلاب است و بس!!

قطعا وعده الهی روزی محقق خواهد شد، نابودی اسرائیل در پیش است چرا که خداوند متعال همیشه با حق بوده و در هیچ زمانی ظلم بر زمین نمانده است.