صبح امروز مردم شهرستان‌ بناب همراه با سایر مناطق کشور، برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه در میدان امام حسین(ع) این شهرستان تجمع کردند.

به گزارش انعکاس بناب؛ مردم بناب در چهل و دومین روز از عملیات عظیم و سرنوشت‌ساز طوفان الأقصی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه با راهپیمایی و تجمع در میدان امام حسین(ع) خشم خود را از جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل اعلام کردند.

تجمع کنندگان در این مراسم برای اعلام همدردی با مردم مظلوم فلسطین به ویژه کودکان معصوم و بیگناه غزه با شعارهای «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، فلسطین پیروز است اسرائیل نابود است» انزجار خود را از رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکای جهانخوار اعلام کردند.