اطلاعات تماس:

آدرس دفتر: آذربایجان شرقی- شهرستان بناب- خیابان مطهری- نرسیده به مسجد مهرآباد- جنب بستنی فرد- پلاک ۴۰۵

کد پستی: ۵۵۵۱۹۴۹۵۵۱

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شهرام سلیمان زاده

تلفاکس دفتر: ۳۷۷۲۸۰۰۵-۰۴۱

شماره موبایل مدیر: ۰۹۳۶۸۳۸۴۸۲۹

پست الکترونیکی سایت: info@enekasbonab.ir

همچنین می توانید جهت تماس مستقیم با مدیر سایت، فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.