امام جمعه بناب یکی از ارکان رکین سلامت و پیشرفت جامعه را مقید بودن به اصل امر به معروف و نهی از منکر دانست که ثمره ی آن جامعه ای مترقی و سالم خواهد بود

به گزارش انعکاس بناب، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی با استناد به این آیه از سوره ی آل عمران، که میفرماید:«یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر…»، بر لزوم مسئولیت افراد جامعه در قبال هم تاکید کرد

وی بی اعتنایی افراد جامعه در قبال یکدیگر را به نوعی محاربه با خداوند خواند و افزود: چنین جامعه ای قطعا به خسران مبتلا خواهد شد، چرا که خداوند، بندگان خود را در قبال همدیگر، مسئول آفریده است

وی به حدیثی از امام باقر(ع) نیز استناد کرده و تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر اصل مهمی از اسلام است که بر سایر فرائض دینی سایه گسترده است( اهمیت بالاتری دارد)، به گونه ای که بجا نیاوردن این فریضه، تر و خشک را باهم خواهد سوزاند

امام جمعه بناب، هویت واقعی انسان را بُعد روحی وی عنوان کرده و گفت: انسان، ساکن این خاک نیست، لذا شایسته است زندگی شریف و عاری از عصیان در پیش بگیرد که این برای وی نیکوتر است؛ چنین بینشی باعث خواهد شد افراد اجازه ی سواستفاده از پست مدیریتی را به خود ندهند و متعهدانه در راستای ترقی هم نوعان خود بکوشد و ثمره ی آن، جامعه ای سالم، شریف و مقبول الهی خواهد بود