دانش آموزان دهه نودی شهرستان بناب در قالب ۴ اتوبوس متشکل از ۱۶۰ نفر پسر و دختر به نمایندگی از آذری زبان ها،  جهت اجرای سرود سلام فرمانده ۲ عازم قم و جمکران شدند.

به گزارش انعکاس بناب، دو سرود دیگر با اجرای ابوذر روحی و جمع کثیری از دهه نودی های سراسر کشور در جمکران در حال ضبط است و قرار است در نیمه شعبان رونمایی شود.

شهرستان بناب به جهت داشتن گروه سرود فعال و اجرای موفق سلام فرمانده ۱ به نمایندگی از کل آذربایجان و آذری زبانها،  در این اجرا و ضبط حضور یافت و تمامی دانش آموزان در حین بدرقه با شور و شوق فراوان عازم قم شدند.