مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی با صدور احکام جداگانه، بخشداران 4 بخش و معاون فرماندار اسکو را منصوب کرد.

به گزارش انعکاس بناب، مالک رحمتی طی این احکام، سجاد کیانی را به عنوان بخشدار خواجه شهرستان هریس، مرتضی محاسنی را به عنوان بخشدار آق‌منار شهرستان ملکان، داود محمدپور را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان خداآفرین و علی تدین را به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان اسکو منصوب کرد.

همچنین طی حکمی از سوی استاندار، تراب نوروزی به عنوان معاون فرماندار شهرستان اسکو منصوب شد.