با تصمیم هیات تطبیق پرویز کشاورز همچنان کلیددار شهر خوشه مهر می ماند.

هیات تطبیق در نامه مورخ ۵ شهریور با شماره نامه ۱۵۷۵۸۴ عزل شهردار پرتلاش خوشه مهر را غیر قانونی و مغایر با قانون ماده ۸۳ تشکیلات و وظایف انتخاب شوراهای اسلامی تشخیص داد و روند استیضاح و پرسش از شهردار که پیشتر از طرف شورای این شهر به خبرگزاریها اطلاع داده شده بود انجام نیافته است و بنابراین دکتر کشاورزی همچنان کلیددار این شهر میباشد.