در راستای ارتقای دانش سواد رسانه ای مردم، مرکز فضای مجازی سپاه ناحیه بناب با استفاده از مربیان مجرب، دوره های فشرده سواد رسانه ای را در بین اقشار مختلف مردم برگزار خواهد کرد.

به گزارش انعکاس بناب، به گفته فرمانده سپاه ناحیه بناب، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳ هزار نفر در شهرستان بناب به صورت حضوری و مجازی در دوره های سواد رسانه ای شرکت کرده اند.

سرهنگ پاسدار اسفندیاری ارتقای دانش سواد رسانه مردم را ضروری دانست و گفت: امروزه در مقابل هجمه های عظیم رسانه ای دشمن علیه اعتقادات مردم به خصوص جوانان، فرا گرفتن سواد رسانه ای یک امر ضروری بوده و باید دستگاه های متولی بیش از پیش بر این آموزش ها تمرکز کنند.

وی با اشاره به اقدامات مهم مرکز فضای مجازی سپاه ناحیه بناب، در سال گذشته، گفت: سازماندهی دسته های سایبری و رسانه های محله در پایگاه های مقاومت در قالب گردان، تشکیل تیم های تولید محتوا، تیم های رصد و پایش، تیم های مدرسان و… در راستای ارتقای دانش سواد رسانه ای جوانان از برنامه های مهم مرکز فضای مجازی سپاه ناحیه بناب در سال گذشته و امسال خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه بناب با تاکید بر اهمیت آموزش سواد رسانه ای در مدارس، گفت: تمرکز دشمن هدف قرار دادن جوانان و به خصوص دانش آموزان در همه جهات است، امیدواریم در سال جاری با همکاری آموزش و پرورش بتوانیم نهضت سواد رسانه ای در شهرستان بناب را رقم بزنیم.